“Sailing Northwest” by Den Schlicker

January 29, 2018
comments

Photography: Den Schlicker / Models: Nastya Shumilova, Nastya Trotskaya / Make-up/hair: Svetlana Dovzhuk / Luxury bow-ties: Christopher Chaun