“Black Tears” by Will Vendramini

February 27, 2023

Photography: Will Vendramini / Model: Dasha Maletina / Make-up: Iza Kucmierowska / Hair: Stefano Greco / Styling: Karolina Limbach

Dasha Maletina modelo
Dasha Maletina modeloDasha Maletina modelo
Dasha Maletina modeloDasha Maletina modelo
Dasha Maletina modelo
Dasha Maletina modelo
Dasha Maletina modelo
Dasha Maletina modelo
Dasha Maletina modelo