“Young Wolves” by Ben Weller

June 25, 2021

Photography: Ben Weller / Models: Myrthe Bolt, Kristian Einla / Make-up: Niamh Quinn / Hair: Chi Wong / Styling: Margherita Moro

Ben Weller photographerBen Weller photographerBen Weller photographerBen Weller photographerBen Weller photographerBen Weller photographerBen Weller photographer